Všeobecné informácie

Dni mladých onkológov, 18. ročník

„Každý deň nie je príležitosť vyrásť“

Podujatie je určené pre lekárov do 45 rokov.

Termín:

22. – 24. september 2022

Miesto:

Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
  • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS
Odborní garanti:
  • doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
  • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Poplatky:
  • aktívny, pasívny účastník (lekár – onkológ do 45 rokov) – bez poplatku

  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 108 €

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 14 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou posteru. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom postera môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk najneskôr do 20. 7. 2022.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri