Všeobecné informácie

Dermatológia pre prax, 6. ročník

Termín:

11. - 12. november 2022

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

člen SDVS, predplatiteľ časopisu Dermatológia pre prax:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 80 €
  • registrácia na mieste 11. – 12. 11. 2022 – 100 €
  • účasť online – 30 €

ostatní – lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 100 €
  • na mieste 11. – 12. 11. 2022 – 120 €
  • účasť online – 40 €

zástupca spoločnosti:

  • prezenčná účasť – 108 €
  • účasť online – 0 €

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, [machankova@solen.sk]mailto:machankova@solen.sk)

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.