Všeobecné informácie
Online

Dermatológia pre prax, 4. ročník

Pôvodný termín konania:

13. - 14. november 2020

Dostupnosť online verzie:

30. november 2020

Organizátor:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia Dermatológia pre prax, 4. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/dermatologia-pre-prax-4-rocnik

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov na stiahnutie

Zborník abstraktov si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Zborník abstraktov

AD testy

AD testy k podujatiu Dermatológia pre prax, 4. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/dermatologia-pre-prax-4-rocnik

Možnosť vyplniť AD testy máte do 14. júna 2021.

Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

Dermatológia pre prax, 4.ročník

30. november 2020, Online

Klinický dialóg o ceste interleukínu IL-23

Webinár podporený spoločnosťou Janssen

Garant: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

live stream 30. 11. 2020 o 16.00 hod.

Program bloku:

 • 16.00 – 16.05 Privítanie a otvorenie sympózia – Urbanček S.
 • 16.05 – 16.20 Kde sme dnes? Manažment psoriázy pri zacielení na interleukín IL-23 – Urbanček S.
 • 16.20 – 16.35 Kam smerujeme? Inhibícia interleukínov u pacientov so psoriázou – Kampe T.
 • 16.35 – 16.50 Čo môžeme očakávať od liečby inhibítormi IL-23? Klinické skúsenosti s liečbou – Kovarčíková K.
 • 16.50 – 17.00 Diskusia, otázky a odpovede

Biologická liečba – účinný nástroj v liečbe kožných ochorení každého dermatológa

Sympózium podporené spoločnosťou Abbvie

Garant: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

 • Prvé skúsenosti s biologickou liečbou psoriázy v ambulancii dermatológa – Paulinyová R.
 • 10 dôvodov, prečo používať v liečbe stredne ťažkej až ťažkej psoriázy biologickú liečbu – Urbanček S.

Biologická liečba – účinné a dlhodobé riešenie nekontrolovanej atopickej dermatitídy

Sympózium podporené spoločnosťou Sanofi Genzyme

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

 • Biologická liečba atopickej dermatitídy v dlhodobom horizonte – Péčová T.
 • Ako definovať pacienta s atopickou dermatitídou vhodného na biologickú liečbu – Kozub P.
 • Diskusia s prednášajúcimi – vedie Buchvald D.

Onkodermatológia

Garant: MUDr. Katarína Poláková, PhD.

 • Akrolentiginózny a subungválny malígny melanóm – Murárová Z.
 • Bežný alebo ťažko liečiteľný bazalióm? – Hatiarová S.
 • Prínos skórovacích systémov pre diagnostiku a liečbu aktinických keratóz – Poláková K.

Pediatrická dermatológia

Garant: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

 • Čo prináša asociácia Kawasaki vaskulitídy a corona vírusu v praxi detského dermatológa – Martinásková K., Vorčáková K.
 • Hereditárne ichtyózy – nová klasifikácia a pokroky v diagnostike a liečbe – Buchvald D., Velická Z.
 • Európske odporúčania na liečbu atopickej dermatitídy – Soršáková Trnovská K.

Aktuálne postupy pri riešení infekčných ochorení kože

Garant: MUDr. Tomáš Kopal

 • Herpes zoster: liečba a komplikácie – Minčič L.
 • Na čo netreba zabúdať pri liečbe eryzipelu? – Hrtánková I.
 • Infekcie prenášané kliešťom s kožnou manifestáciou – Bašteková D.

Alergiológia

Garant: MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA

 • DRESS syndróm – Nemšovská J.
 • Potravinový alergik a jedálny lístok stravovacích zariadení – Abaffyová Z.
 • Lokálne alergické reakcie na „bio tetovanie“ – Cajchanová K.

Varia

 • Čo môžeme očakávať od PDE4 inhibície v reálnej klinickej praxi? – Kampe T.

Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s.r.o.

 • Urea – zlatý štandard v starostlivosti o suchú pokožku – Urbanček S.

Prednáška podporená spoločnosťou Eucerin

 • Lokálny imunomodulátor pimekrolimus – 20 rokov v klinickej praxi – Buchvald D.

Prednáška podporená spoločnosťou Viatris/Slovakia

 • Metastázujúci kolízny karcinóm kože: opis prípadu s dôrazom na potrebu interdisciplinárnej a interregionálnej lekárskej spolupráce – Bartoš V., Kullová M., Bobrovská M., Slávik P.

 • Netradičné postupy v podpornej terapii liečby onychomykózy – Nádašiová M.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.