Všeobecné informácie

Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník

Termín:

7. – 8. október 2021

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
 • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS
 • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Poplatky:
 • skorší - do 6. 10. 2021 - 20 €
 • na mieste – 7. - 8. 10. 2021 - 30 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Gynekologické nádory

 • Sarkómy

 • COVID-19 a nádorové ochorenia

Výzva na aktívnu účasť

V mene programového výboru si Vás dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí. V rámci odborného programu je plánovaná aj posterová sekcia.

Prihláška k aktívnej účasti je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky/postera môžete tiež zaslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 31. 7. 2021.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

COVID-19

Na podujatí budú platiť protipandemické opatrenia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zmena formy podujatia v súvislosti s epidemiologickou situáciou a nadväzujúcimi opatreniami možná.

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

Ceny ubytovania:
 • 1/1 lôžková izba Standard – 70 €
 • 1/2 lôžková izba Standard – 80 € (zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 31. 8. 2021. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Parkovné

Cena parkovného v hotelovej garáži Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava:

 • 1 hodina - 2€
 • celodenné parkovanie - 8€
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.