Všeobecné informácie

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Termín:

12. – 14. október 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/.

Pod záštitou:
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
 • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS
 • spoločnosť SOLEN
 • časopis Onkológia
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Poplatky

Člen Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii SLS:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 20 €

 • registrácia na mieste (13. – 14. október 2022) – 30 €

 • účasť online – 20 €

Poplatky ostatní - lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 40 €

 • registrácia na mieste (13. – 14. október 2022) – 60 €

 • účasť online – 20 €

Poplatky zástupca spoločnosti:

 • prezenčná účasť – 108 €

 • účasť online – 0 €

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky alebo posteru). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk najneskôr do 31. 7. 2022.

Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Onkológia. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Program

Hlavné témy

 • Nádory prsníka
 • Nádory z neznámeho primárneho ložiska
Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.