Dôležitá informácia

Vážení lekári, partneri a účastníci,

posledných niekoľko dní sme intenzívne riešili možnosti, ako podujatie zachovať v hoteli v klasickom formáte. Vývoj epidemiologickej situácie i podmienky pre organizovanie hromadných podujatí nás však napokon presvedčili, že dôležitejšie bude chrániť najmä Vás lekárov, využiť moderné technológie a zvoliť inú formu tohto podujatia - Záznamy nahratých prednášok s možnosťou AD testov.

Keďže zmena formy nastáva krátko pred termínom podujatia, vytvorenie kvalitných záznamov potrvá dlhšie a musí zohľadniť aktuálne možnosti všetkých prednášajúcich a prípravu AD testov.

Ako sa k nemu dostanete a všetky podrobnejšie informácie dostanete po registrácii od nás mailom.

Vstup na online podujatie je zdarma.

Všeobecné informácie
Online

9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín dostupnosti online verzie:

16. november 2020

Programový výbor:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant

MUDr. František Cisárik, CSc.

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

MUDr. Gabriela Hrčková

Organizátor:
  • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
  • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
  • Orphanet Slovakia
Program
Výzva na aktívnu účasť:

V mene programového výboru podujatia, si Vás dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom, menami spoluautorov a abstraktom prednášky zašlite na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 20. októbra 2020.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, s 1 a pol riadkovaním, (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Kontakt
Realizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, 0902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.