Všeobecné informácie

56. slovensko-české dni detskej neurológie, XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín:

17. – 19. máj 2023

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor:
 • Neuropediatrická sekcia SNeS SLS
Spoluorganizátori:
 • Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
 • Společnost dětské neurologie ČLS JEP
Odborný garant:

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. – prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave

Poplatky:
 • lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník
  • skoršia registrácia do 20. 3. 2023 – 120 €
  • registrácia po 20. 3. 2023 – 130 €
  • registrácia po 1.5. 2023 – 150 €
 • študent LF – 50 €
 • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 144 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Nervovosvalové ochorenia

  – manažment starostlivosti

  – novorodenecký skríning

  – neurorehabilitácia

  – ortopédia

 • Nové možnosti liečby a inovatívna liečba

 • Epilepsia a epileptické syndrómy

 • SM a autoimunitné ochorenia

 • Neuroonkológia

 • Neurochirugia

 • Neurorádiológia

 • Neurogentika

 • Extrapyramídové ochorenia

 • Varia

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 15. marca 2023.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Neurológia pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

2-lôžková izba s raňajkami / noc – 140 €

(check inn 15.00 hod. check out 10.00 hod.)

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.