Všeobecné informácie

12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín:

15. – 16. november 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára. Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. júna 2023.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Program

Hlavné témy:

 • Endokrinológia
 • Genetika
 • Hematológia
 • Kardiológia
 • Metabolické ochorenia
 • Neurológia
 • Onkológia
 • Otorinolaryngológia
 • Pacientske organizácie zastupujúce pacientov so zriedkavými chorobami
 • Právo
 • Psychiatria
Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

 • 1-lôžková izba s raňajkami / noc – 95 €
 • 2-lôžková izba s raňajkami / noc – 115 €

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Saffron:

 • 1 hodina – 2 €,
 • kongresový deň – 12 €,
 • 24 hodín – 15 €
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať