Všeobecné informácie

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín:

24. – 25. november 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
 • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
 • Orphanet Slovakia
Programový výbor:
 • doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. – predseda programového výboru, odborný garant podujatia
 • MUDr. Gabriela Hrčková, Orphanet
 • RNDr. Robert Petrovič, PhD.
 • doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.
 • doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Poplatky:

Predplatiteľ časopisu vydavateľstva SOLEN:

 • prezenčná účasť - registrácia vopred – 40 €
 • registrácia na mieste 24. – 25. 11. 2022 – 60 €
 • účasť online – 20 €

Poplatky ostatní - lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 50 €
 • registrácia na mieste 24. – 25. 11. 2022 – 70 €
 • účasť online – 25 €

Poplatky zástupca spoločnosti:

 • prezenčná účasť – 108 €
 • účasť online – 0 €

Strava:

 • obed 24. 11. 2022 – 10 €

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky alebo posteru). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk najneskôr do 20. októbra 2022.

Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Via practica. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk.

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.