Všeobecné informácie

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín:

24. – 25. november 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
  • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
  • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
  • Orphanet Slovakia
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Poplatky:

Prezenčná účasť:

  • vopred – 20€
  • na mieste 24. - 25. 11. 2022 – 30€

Strava

  • obed 24. 11. 2022 – 10€

ONLINE účasť:

  • 2-dňový prístup, prihlásenie možné do 23. 11. 2022 – 20€

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk.

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.