Všeobecné informácie

10. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín konania:

4. – 5. november 2021,

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Bratislava

Programový výbor:
 • doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
 • MUDr. Gabriela Hrčková
 • Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
Organizátor:
 • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
 • Orphanet Slovakia
Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

covid-19

Na podujatí budú platiť protipandemické opatrenia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zmena formy podujatia v súvislosti s epidemiologickou situáciou a nadväzujúcimi opatreniami možná.

Program

Hlavné témy:

 • Zriedkavé autoimunitné neurologické ochorenia

 • Zriedkavé geneticky podmienené neuromuskulárne ochorenia

 • Onkohematologické zriedkavé ochorenia

 • Kazuistiky z klinickej genetiky

 • Dedičné metabolické poruchy

 • Varia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.