;
pripravované podujatia
Workshop

EMG workshop

Na toto podujatie už nie je možné sa prihlásiť, kapacita účastníkov je naplnená.

MUDr. František Cibulčík, CSc.

20. - 21. 9. 2022

Csillagház

Rimavská Sobota
Seminár

Dni mladých onkológov, 18. ročník

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

22. - 24. 9. 2022

Hotel Tenis

Zvolen
Webinár

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2022

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

28. 9. 2022

ONLINE cez aplikáciu ZOOM
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

12. - 14. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
Konferencia

XXXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

13. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava
Networking

Networking mladých neurológov

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

19. - 20. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Sympózium

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVI. ročník

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

21. - 22. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Kongres

Dermatológia pre prax, 6. ročník

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

11. - 12. 11. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Workshop

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

16. 11. 2022

ONLINE
Konferencia

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. – predseda programového výboru, odborný garant podujatia

24. - 25. 11. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
uskutočnené podujatia
filter podujatí