;
pripravované podujatia
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

12. - 14. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
Konferencia

XXXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

13. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava
Networking

Networking mladých neurológov

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

19. - 20. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Sympózium

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVI. ročník

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

21. - 22. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Webinár

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2022

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

26. 10. 2022

ONLINE cez aplikáciu ZOOM
Workshop

Dialógy v onkourológii 2022/2

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

27. 10. 2022

Hotel Turiec

Martin
Kongres

Dermatológia pre prax, 6. ročník

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

11. - 12. 11. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Workshop

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

16. 11. 2022

ONLINE
Konferencia

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. – predseda programového výboru, odborný garant podujatia

24. - 25. 11. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
uskutočnené podujatia
filter podujatí