:
aktuálne podujatia
Webinár

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2022

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

29. 6. - 31. 12. 2022

ONLINE cez aplikáciu ZOOM
;
pripravované podujatia
Seminár

Dni mladých onkológov, 18. ročník

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

22. - 24. 9. 2022

Hotel Tenis

Zvolen
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

12. - 14. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
Konferencia

XXXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

13. 10. 2022

Hotel Saffron

Bratislava
Networking

Networking mladých neurológov

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

19. - 20. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Sympózium

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVI. ročník

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

21. - 22. 10. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Kongres

Dermatológia pre prax, 6. ročník

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

11. - 12. 11. 2022

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE
Workshop

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

16. 11. 2022

ONLINE
Konferencia

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. – predseda programového výboru, odborný garant podujatia

24. - 25. 11. 2022

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE
uskutočnené podujatia
filter podujatí