pripravované podujatia
Workshop

EEG kurz

Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

20. - 24. 3. 2023

ONLINE live stream + workshopy BA, BB, MT, KE
Webinár

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2023

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

29. 3. 2023

Online - Live stream
Workshop

EMG workshop

MUDr. František Cibulčík, CSc.

30. - 31. 3. 2023

Csillagház

Rimavská Sobota
Sympózium

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2023

Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

26. 4. 2023

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE - live stream
Kongres

Slovenský a český XVI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

MUDr. František Cibulčík, CSc.

27. - 28. 4. 2023

Hotel Saffron

Bratislava
Kongres

Pediatria pre prax, 63. pediatrické dni

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

4. - 5. 5. 2023

Hotel Park Inn

Bratislava + ONLINE - live stream
Kongres

Medzinárodný deň sestier

POZOR ZMENA MIESTA KONANIA!

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

12. 5. 2023

Hotel Saffron

Bratislava
Kongres

56. slovensko-české dni detskej neurológie, XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

17. - 19. 5. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Konferencia

IX. konferencia o biologickej psychiatrii

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

8. - 10. 6. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Konferencia

Neurologický deň, 5. ročník

MUDr. Erika Zacharová

15. 6. 2023

Csillagház

Rimavská Sobota
Konferencia

Novinky z ASCO, 15. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

23. 6. 2023

Hotel Park Inn

Bratislava + ONLINE - live stream
Kongres

Dni mladých onkológov, 19. ročník

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

21. - 23. 9. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LX. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

4. - 6. 10. 2023

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE - live stream
Konferencia

XXXIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

5. 10. 2023

Hotel Saffron

Bratislava
Workshop

Networking mladých neurológov, 4. ročník

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

25. - 26. 10. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Kongres

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVII. ročník

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

27. - 28. 10. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE - live stream
Kongres

Dermatológia pre prax, 7. ročník

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

10. - 11. 11. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE - live stream
Konferencia

12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

15. - 16. 11. 2023

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE live stream
Kongres

Psychiatria pre prax, 8. ročník

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

24. - 25. 11. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Konferencia

Simanov 20. deň detskej chirurgie

Doc. MUDr. Jozef Babala PhD.,Doc. MUDr. František Horn, PhD.

15. 12. 2023

Pálffyho palác

Bratislava
uskutočnené podujatia
filter podujatí