Archív aktuálnych informácií

Publikovanie časopisu Onkológia 1/2023

18. 3. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 1/2023.

Publikovanie časopisu  Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

13. 3. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022.

Publikovanie časopisu Slovenská chirurgia 4/2022

25. 2. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Slovenská chirurgia 4/2022.

Publikovanie časopisu  Anesteziológia a intenzívna medicína 2/2022

24. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Anesteziológia a intenzívna medicína 2/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 6/2022

23. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 6/2022.

Publikovanie časopisu  Urologie pro praxi 4/2022

20. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Urologie pro praxi 4/2022.

Publikovanie časopisu Praktické lekárnictvo 4/2022

17. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Praktické lekárnictvo 4/2022.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 4/2022

17. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 4/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica 6/2022

13. 1. 2023 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 6/2022.

Publikovanie časopisu  Dermatológia pre prax 4/2022

9. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Dermatológia pre prax 4/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 6/2022

3. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 6/2022.

Publikovanie časopisu Vaskulárna medicína 2/2022

2. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Vaskulárna medicína 2/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 6/2022

2. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 6/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 6/2022

2. 1. 2023 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 6/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica 5/2022

9. 12. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 5/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 5/2022

8. 12. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 5/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 5/2022

8. 12. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 5/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 5/2022

5. 12. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 5/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 5/2022

5. 12. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 5/2022.

Publikovanie časopisu  Urologie pro praxi 3/2022

4. 12. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Urologie pro praxi 3/2022.

Publikovanie časopisu Slovenská chirurgia 3/2022

21. 11. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Slovenská chirurgia 3/2022.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 3/2022

16. 11. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 3/2022.

Publikovanie časopisu Praktické lekárnictvo 3/2022

15. 11. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Praktické lekárnictvo 3/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 5/2022

8. 11. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 5/2022.

Publikovanie časopisu  Dermatológia pre prax 3/2022

8. 11. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Dermatológia pre prax 3/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 4/2022

12. 10. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 4/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 4/2022

5. 10. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 4/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 4/2022

4. 10. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 4/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 4/2022

22. 9. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 4/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 4/2022

22. 9. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 4/2022.

Publikovanie časopisu Praktické lekárnictvo 2/2022

24. 8. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Praktické lekárnictvo 2/2022.

Publikovanie časopisu Slovenská chirurgia 2/2022

9. 8. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Slovenská chirurgia 2/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 3/2022

21. 7. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 3/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 3/2022

21. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 3/2022.

Publikovanie časopisu  Anesteziológia a intenzívna medicína 1/2022

18. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Anesteziológia a intenzívna medicína 1/2022.

Publikovanie časopisu  Dermatológia pre prax 2/2022

17. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Dermatológia pre prax 2/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 3/2022

17. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 3/2022.

Publikovanie časopisu Vaskulárna medicína 1/2022

13. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Vaskulárna medicína 1/2022.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 2/2022

8. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 2/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica

8. 7. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 3/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 3/2022

7. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 3/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 3/2022

6. 7. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 3/2022.

Publikovanie časopisu  Urologie pro praxi 2/2022

9. 6. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Urologie pro praxi 2/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica 2/2022

26. 5. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 2/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 2/2022

25. 5. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 2/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 2/2022

23. 5. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 2/2022.

Publikovanie záznamu k podujatiu Sympózium o primárnych imunodeficien­ciách 2022

3. 5. 2022 / Oznámenie

Oznamujeme vám, že na vzdelávacom portáli mudr.online bol publikovaný videozáznam pre podujatie Sympózium o primárnych imunodeficien­ciách 2022.

Publikovanie časopisu Slovenská chirurgia 1/2022

3. 5. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Slovenská chirurgia 1/2022.

Publikovanie časopisu Praktické lekárnictvo 1/2022

2. 5. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Praktické lekárnictvo 1/2022.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 1/2022

2. 5. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 1/2022.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax

29. 4. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 2/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 2/2022

29. 4. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 2/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 2/2022

28. 4. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 2/2022.

Publikovanie časopisu  Dermatológia pre prax 1/2022

19. 4. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Dermatológia pre prax 1/2022.

Publikovanie záznamov prezentácií k podujatiu XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

28. 3. 2022 / Oznámenie

Oznamujeme vám, že na vzdelávacom portáli mudr.online boli publikované videozáznamy pre podujatie XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax

25. 3. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 1/2022.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 1/2022

25. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 1/2022.

Publikovanie časopisu  Urologie pro praxi 1/2022

24. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Urologie pro praxi 1/2022.

Publikovanie časopisu  Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

23. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021.

Nová knižná publikácia - Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii

22. 3. 2022 / Oznámenie

V mesiaci apríl 2022 vyjde nová knižná publikácia Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii od autorov Ľubica Kováčiková a kolektív.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica

21. 3. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 1/2022.

Publikovanie časopisu  Via practica 1/2022

21. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 1/2022.

Publikovanie časopisu Onkológia 1/2022

18. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 1/2022.

Publikovanie časopisu  Neurológia pre prax 1/2022

16. 3. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Neurológia pre prax 1/2022.

Publikovanie suplementu k časopisu Onkológia

14. 3. 2022 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bol publikovaný nový suplement S1 - Odporúčania pre manažment pacientov s polycytémiou vera v Slovenskej republike.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 4/2021

22. 2. 2022 / Nové číslo časopisu

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 4/2021.

Výber z článkov na tému COVID-19

7. 2. 2022 / Oznámenie

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci rozširovania ponuky na našej webovej stránke solen.sk sme pre Vás pripravili novú podstránku, ktorá sa venuje výhradne téme COVID-19.

Sprístupnenie kalendára podujatí pre rok 2022

27. 1. 2022 / Informácia

Na webovej stránke sme sprístupnili na stiahnutie Kalendár vzdelávacích podujatí v roku 2022.

Publikovanie časopisu  Onkológia 6/2021

12. 1. 2022 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Onkológia 6/2021.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Via Practica

11. 1. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Via Practica 6/2021.

Publikovanie autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax

11. 1. 2022 / Oznámenie

Na webových stránkach bola publikovaná elektronická verzia autodidaktického testu pre časopis Pediatria pre prax 6/2021.

Publikovanie časopisu Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

10. 1. 2022 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Slovenská chirurgia 3 - 4/2021.

Publikovanie časopisu Praktické lekárnictvo 4/2021

10. 1. 2022 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Praktické lekárnictvo 4/2021.

Publikovanie časopisu Vaskulárna medicína 2/2021

30. 12. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Vaskulárna medicína 2/2021.

Publikovanie časopisu  Via practica 6/2021

30. 12. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Via practica 6/2021.

Publikovanie časopisu  Pediatria pre prax 6/2021

3. 1. 2022 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Pediatria pre prax 6/2021.

Publikovanie časopisu  Dermatológia pre prax 4/2021

21. 12. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Dermatológia pre prax 3/2021.

Publikovanie časopisu    Psychiatria pre prax 3/2021

17. 12. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Psychiatria pre prax 3/2021.

Publikovanie časopisu    Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

17. 12. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo publikované nové číslo časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021.

Dialógy v onkourológii 2021/3 - publikovanie záznamov

7. 12. 2021 / Oznámenie

Na webových stránkach mudr.online boli publikované záznamy prezentácií pre podujatie Dialógy v onkourológii 2021/3.

Dermatológia pre prax - publikovanie záznamov

2. 12. 2021 / Oznámenie

Na webových stránkach mudr.online boli publikované záznamy prezentácií pre podujatie Dermatológia pre prax, 5. ročník.

Bratislavské onkologické dni - publikovanie záznamov

30. 11. 2021 / Oznámenie

Na webových stránkach mudr.online boli publikované záznamy prezentácií pre podujatie Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník.

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny - publikovanie záznamov

30. 11. 2021 / Oznámenie

Na webových stránkach mudr.online boli publikované záznamy prezentácií pre podujatie Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny.

Objednávanie predplatného časopisov na rok 2022

29. 11. 2021 / Informácia

Na webových stránkach solen.sk bolo sprístupnené objednávanie predplatného časopisov na rok 2022.

Vytvorenie sekcie: Aktuálne informácie

29. 11. 2021 / Informácia

K dispozícii je nová sekcia Aktuálne informácie, ktorá je dostupná priamo na úvodnej stránke.