Via practica 5/2005

Zodpovednosť lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Integrálnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je riziko, že lekár alebo iný zdravotnícky pracovník pri jej poskytovaní urobí chybu. Pri každom pochybení zdravotníckeho pracovníka a predovšetkým lekára môže nastať poškodenie zdravia pacienta. V takom prípade spravidla nasleduje vyvodenie právnej zodpovednosti voči vinníkovi. Autor sa zaoberá niektorými aspektmi zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: lekár, právna zodpovednosť, Slovensko – chyby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť