Via practica 4/2005

Zmena zabezpečenia očkovacích látok z centrálneho systému na decentralizovaný

h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.

Od roku 2005 platí na Slovensku nový systém zaobstarávania očkovacích látok, zmenil sa systém centralizovaný na decentralizovaný. Organizačné zmeny sú legislatívne upravené Odborným usmernením MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP zo 7. februára 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok. Autorka poukazuje na niektoré výhody a nevýhody oboch systémov a na potrebu udržania vysokej zaočkovanosti populácie pri aplikovaní nového systému zaobstarávania očkovacích látok.

Kľúčové slová: Imunizačný program, očkovacie látky, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť