Via practica 11/2008

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

MUDr. Ahmadullah Fathi

Cieľom tohto článku je sprehľadnenie nových zákonných zmien, ktoré je potrebné zohľadniť v praxi pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Autor prehľadným spôsobom poukazuje na právne zmeny dôležité hlavne pre prax lekára prvého kontaktu.

Kľúčové slová: zdravotná spôsobilosť, vedenie motorového vozidla, lekárska prehliadka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť