Via practica 10/2005

Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae

MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová

Infekcie spôsobené Chlamydia pneumoniae môžu v niektorých prípadoch prebiehať i pod obrazom závažnej infekcie s respiračným zlyhávaním. Prinášame kazuistiku 38 ročnej pacientky s pneumóniou, s nutnosťou ventilačnej liečby a septickým horúčkovitým ochorením, na etiológii ktorých sa podieľala infekcia C. pneumoniae. Pred vznikom ochorenia pacientka nebola imunokompromitovaná. K výraznému zlepšeniu stavu došlo až po započatí liečby makrolidovými antibiotikami klaritromycínom a azitromycínom. Autori diskutujú o úskaliach diagnostiky C. pneumoniae.

Kľúčové slová: Chlamydia pneumoniae, pneumónia so závažným priebehom, diagnostika, makrolidy – azitromycín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť