Via practica 5/2007

ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Marie Havránková

Nádory kože sú najčastejšou formou rakoviny u oboch pohlaví. Bazalióm má najvyššiu incidenciu, nemetastázuje. Squamocellulárny karcinóm je menej častý, má však tendenciu metastázovať. Malígny melanóm je najmalígnejší kožný nádor a jeden z najmalígnejších nádorov vôbec. Môže metastázovať do všetkých orgánov tela, vrátane kože a uzlín. Nemelanómové nádory – karcinómy kože – majú dobrú prognózu s vysokým percentom úplného vyliečenia. Pri malígnom melanóme iba včasný záchyt a chirurgická liečba môžu znamenať úplné vyliečenie pacienta.

Kľúčové slová: nádory kože, nemelanómové nádory (basalioma, squamocellulárny karcinóm), malígny melanóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť