Via practica 6/2015

XI. kongres Spoločnosti geriatrickej medicíny v Európskej únii (EUGMS)

prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

  1. – 18. septembra 2015 sa konal v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva Oslo XI. kongres Spoločnosti geriatrickej medicíny Európskej únie (EUGMS). Geriatria pre budúcich Európanov – Úspešné starnutie vytvára nové výzvy, bolo hlavným mottom rokovania. Charakteristickým znakom súčasnej doby je rastúci podiel seniorskej populácie (konvenčne za seniora považujeme jedinca staršieho ako 65 rokov). Ide o relatívne nový jav, ktorý sa začal objavovať vo vyspelých priemyselných krajinách. Postupne sa objavuje už aj v menej rozvinutých oblastiach sveta. Dnešná lekárska veda sofistikovanými postupmi predlžuje ľuďom život, ale snahou geriatrov je, aby roky v starobe ľudia strávili v zdraví, čo najviac sebestační, s dôrazom na kvalitu života.

Kľúčové slová: geriatrická medicína, pády u seniorov, delírium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The XI. Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)

The XI. Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) was held in the Norwegian capital Oslo on 16th – 18th September 2015. Geriatrics future for Europeans – Successful aging creates new challenges was the main motto of the negotiations. The hallmark of the present time is the growing proportion of the senior population (for seniors are conventionally considered individuals older than 65 years). This is a relatively new phenomenon that began to emerge in developed countries. Gradually it appears already in the less developed areas of the world. Modern medical sciences prolong people’s lives by sophisticated processes but the effort of geriatricians is that elderly people spent more years of old age in health, most self-sufficient with an emphasis on quality of life.

Keywords: geriatric medicine, falls in seniors, delirium.