Via practica 12/2009

Význam omega-3 mastných kyselín v liečbe dyslipidémií

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Pozitívne účinky n-3 PUFA sú pravdepodobne sprostredkované cez ich antiarytmické, lipidy znižujúce, antitrombotické a protizápalové vlastnosti. Mechanizmy, ktorými n-3 PUFA znižujú hladinu triacylglycerolov u ľudí, neboli celkom objasnené. Predpokladá sa efekt na génovej transkripčnej úrovni, ktorý zahŕňa prinajmenšom 4 metabolické nukleárne receptory (pečeňový X receptor, hepatocytový nukleárny faktor 4 α, farnezylový X receptor a receptory aktivované peroxyzómovým proliferátorom – tzv. PPARs). Triacylglyceroly znižujúce dávky n-3 PUFA sú 3 – 4 gramy denne. Tieto dávky znižujú triacylglyceroly o 30 – 40 %.

Kľúčové slová: omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny, n-3 PUFA, lipidy znižujúce lieky, dyslipidémia, hypertriacylglycerolémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The Importance of Omega – 3 Fatty Acids in the Treatment of Dyslipidemia

Beneficial effects of n-3 PUFA are probably mediated by their antiarrhythmic, lipid lowering, antithrombotic and anti-inflammatory properties. Mechanisms to explain the hypotriglyceridemic effects of n-3 PUFA acids in humans have not been clarified completely. Anticipated is effect at the gene transcriptional level, which involves at least 4 metabolic nuclear receptors (liver X receptor, hepatocyte nuclear factor – 4 α, farnesol X receptor and peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). The triglyceride-lowering doses of n-3 PUFA are 3 – 4 grams daily. This dose typically reduces triglycerides levels by 30 – 40%.

Keywords: omega-3 polyunsaturated fatty acids, n-3 PUFA, lipid lowering drugs, dyslipidemia, hypertriglyceridemia.