Via practica 3–4/2013

Význam kinezoterapie v prevencii a liečbe osteoporózy

MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa, MUDr. Jozef Zvarka, PhD.

Kinezioterapia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby osteoporózy. Zabezpečuje skelerálnu integritu, zlepšuje svalovú silu, pohyblivosť, stabilitu, držanie tela, znižuje incidenciu a závažnosť pádov, a tak minimalizuje riziko možnej zlomeniny. Je preto úlohou lekára poučiť pacienta o význame pohybovej liečby a motivovať ho k pravidelnému cvičeniu.

Kľúčové slová: osteoporóza, kinezioterapia, prevencia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť