Via practica 12/2008

VÝZNAM FARMAKOEKONOMIKY PRI ROZHODOVANÍ LEKÁRA PRIMÁRNEHO KONTAKTU

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon

Tlak nákladov na zdravotnú starostlivosť pociťujú aj lekári prvého kontaktu. Táto skupina lekárov rozhoduje o nezanedbateľnom percente zdrojov dostupných na zdravotnú starostlivosť. Lekári nie sú vždy ochotní vzdať sa bežných terapeutických či preventívnych postupov, aj v prípadoch, keď sú nákladné a niekedy aj klinicky nedostatočne účinné, a často sa zdráhajú uplatňovať v praxi postupy, ktoré nemajú osvojené, a to aj v prípade, že môžu byť nákladovo a klinicky efektívnejšie. Vzdelávanie lekárov v problematike implementácie farmakoekonomických výsledkov do každodennej praxe je určite jednou z podmienok zlepšenia ekonomického obrazu systému zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: nákladová efektivita, skríning, nádorové ochorenia, náklady

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE OF PHARMACOECONOMICS IN DECISION-MAKING OF PRIMARY CARE PHYSICIANS

Pressure of costs for healthcare is visible also in primary care physicians. They make decision about significant percentage of resources available for health care. Often, doctors are not willing to abandon familiar therapeutic and screening interventions even if these interventions are more expensive and they are reluctant to use unfamiliar interventions even when they learn that they are less expensive, but with different clinical results. Pharmacoeconomics’ results implementation in daily practice should be part of continual education because it is one of the conditions necessary for economic improvement of national healthcare system.

Keywords: cost-effectiveness, screening, cancer, costs