Via practica 7-8/2009

Vývoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a fajčenie

MUDr. Bohumil Matula

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je preventabilné a liečiteľné ochorenie charakterizované obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré nie je celkom reverzibilné. Obmedzenie prietoku vzduchu je obvykle progresívne a asociované s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na vdychované častice a plyny. CHOCHP je jednou z veľkých príčin úmrtnosti na celom svete. Hlavnou, avšak nie jedinou príčinou ochorenia je fajčenie. Nie u všetkých fajčiarov sa však vyvinie klinicky významná CHOCHP, čo svedčí aj o ďalších faktoroch, ktoré určujú individuálnu vnímavosť k ochoreniu.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, obmedzenie prietoku vzduchu, zápal, fajčenie, spirometria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic obstructive pulmonary disease and smoking

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable disease characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles and gases. COPD is a major cause of morbidity and mortality throughout the world. Tobacco smoking is a major, however not the only cause of COPD. Not all smokers develop clinically significant COPD, therefore additional factors are involved in determining individual’s susceptibility.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, airflow limitation, inflammation, tobacco smoking, spirometry