Via practica 3/2017

Vyliečený pacient po onkologickej liečbe v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Veronika Ballová

V dôsledku narastajúcej populácie pacientov žijúcich dlhodobo po úspešnej onkologickej liečbe sa aj všeobecní lekári stále častejšie stretávajú vo svojich ambulanciách s bývalými onkologickými pacientmi a stávajú sa ich hlavnými ošetrujúcimi lekármi. Narastá tak potreba zvyšovania informovanosti o spôsobe starostlivosti o túto populáciu, o skorej a neskorej toxicite onkologickej liečby a taktiež o komplexnosti problematiky dlhodobo prežívajúcich onkologických pacientov. Prehľadný článok poskytuje čitateľom prehľad najčastejších problémov a odporúčania na sledovanie pacientov po onkologickej liečbe.

Kľúčové slová: vyliečení, malignity, toxicita, sledovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer survivors after successful oncological treatment in general practitioner`s office

Because of growing population of cancer survivors, general practitioners are increasingly becoming the main providers of long-term follow-up care after successful oncological treatment. There is an increasing need to enhance awareness about comprehensive cancer survivorship care, late toxicity and about complexity of the issue. This review article provides an overview of the most frequent problems, long-term effects of cancer treatment and guidance about follow-up care.

Keywords: survivors, malignancy, toxicity, follow-up