Via practica 1/2004

Výber počítačovej zostavy do ambulancie

MUDr. JUDr. Peter Kováč

Lekár v súčasnosti nemôže prevádzkovať ambulanciu bez toho, aby sa v nej nenachádzal počítač. Jeho využitie siaha od prostej náhrady písacieho stroja cez evidenciu pacientov, vykazovania výkonov pre zdravotné poisťovne po tlač receptov, lekárskych správ až po vedenie účtovníctva. Pri vybavovaní a prevádzke ambulancie predstavuje investícia do počítača a súvisiaceho programového vybavenia značné finančné zaťaženie, ktoré sa môže rádovo pohybovať až v desiatkach tisíc korún. Cieľom tohto článku poskytnúť základný prehľad o hľadiskách, ktoré treba vziať do úvahy pri rozhodovaní o kúpe počítača do ambulancie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť