Via practica 11/2005

Vtáčia chrípka a jej možné dopady na zdravie ľudí

h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivá vírusová infekcia, ktorá môže postihovať všetky druhy vtákov. V určitých prípadoch môže nízko patogénny vírus mutovať na vysoko patogénny a spôsobiť závažné ochorenie. Kým domáce vtáctvo je vo všeobecnosti vysoko vnímavé k ochoreniu, divoké vtáctvo je k infekcii rezistentné a veľmi často nemá žiadne klinické príznaky. Preto divoké vtáctvo predstavuje prirodzený rezervoár vírusov a môže byť zodpovedné za šírenie infekcie medzi domácimi vtákmi. Ľudia sú zriedkavo infikovaní vírusmi vtáčej chrípky a ak sa infekcia na nich prenesie, ochorenie je mierne. Pri infekcii vysoko patogénnym vírusom môže však byť fatálne. Nebezpečenstvo pandémie chrípky hrozí, keď nový chrípkový vírus, ktorý je odlišný od predchádzajúcich vírusov, ktoré cirkulovali v populácii má schopnosť vyvolať ochorenie u ľudí, má schopnosť ľahko sa šíriť z človeka na človeka, infikovať vysokú proporciu populácie a má schopnosť šíriť sa v dôsledku nízkej imunity populácie voči novému vírusu.

Kľúčové slová: vtáčia chrípka, profylaxia, epidémia, pandémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť