Via practica 3/2011

Vrodené, získané, dysplastické a rizikové melanocytárne névy

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Pigmentové névy sú benígne kožné lézie, ktoré vznikajú ložiskovitým zmnožením a transformáciou melanocytov hlavne v oblasti bazálnej vrstvy epidermis alebo na dermoepidermrálnej junkcii, prípadne v derme. Veľké a obrovské kongenitálne névy predstavujú ťažké rozhodovanie pre lekára i rodičov vzhľadom na ich malígny potenciál (4 – 6 % riziko vzniku melanómu). Dysplastické névy svojím klinickým vzhľadom neraz imitujú iniciálny melanóm. Jedinci s výskytom veľkého počtu dysplastických névov majú vyššie riziko vzniku melanómu ako bežná populácia. Riziko vzniku melanómu priamo v melanocytárnom néve je však nízke. Klinicky pokojné névy netreba preventívne odstraňovať, pretože melanóm často vzniká aj na zdravej koži, kde predtým nebol žiaden névus. Prínosnejšie je pre pacienta poučenie o klinických črtách incipientného melanómu, inštruktáž o samovyšetrovaní kožného povrchu a nutnosti návštevy dermatológa pri akejkoľvek zmene névu.

Kľúčové slová: vrodené, získané, atypické melanocytárne névy, riziko vzniku melanómu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Congenital, acquired dysplastic and risk melanocytic naevi

Pigmented naevi are benign skin lesions, arising from deposited multiplying and melanocytic transformation, mainly in the basal layer of epidermis, or in dermo-epidermal junction, or in dermis. Large and giant congenital naevi represent difficult decision for physician and parents as well, in consideration of their malignant potential (4 – 6 % risk of melanoma developing). Dysplastic naevi in clinical appearance often imitate initial melanoma. Risk of arising melanoma directly in melanocytic naevus is however low. It is not necessary to remove preventively clinically settled naevi, because melanoma can often appears on the healthy skin, where before no naevus was. Beneficial for patient is disclaimer about clinical appearance of initial melanoma, instruction about self-examination of skin surface and necessity to visit dermatologist, when the naevus is changing.

Keywords: congenital, acquired, atypical melanocytic naevi, risk of melanoma development