Via practica 1/2018

Vředová choroba gastroduodenální

MUDr. Michal Konečný, Ph.D.

Výskyt peptických vředů v místech přirozené odolnosti sliznice vůči agresivním složkám trávicích šťáv označujeme jako vředovou chorobu gastroduodenální. K hlavním etiologických faktorům patří infekce Helicobacter pylori a nadužívání nesteroidních antiflogistik. Po úspěšném zavedení moderních endoskopických metod a inhibitorů protonové pumpy do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza nemocných s vředovou nemocí gastroduodena a značně poklesl výskyt recidiv. K nejvážnějším komplikacím patří krvácení a perforace vředu. Jejich morbidita a mortalita se snížila jen mírně, v posledních desetiletích se výrazně nemění.

Kľúčové slová: vředová choroba, Helicobacter pylori, endoskopie, blokátory protonové pumpy

stiahnuť celý článok v pdf

Peptic ulcer disease

The incidence of peptic ulcers in areas of natural resistance to aggressive constituents of digestive juices is called gastroduodenal ulcer disease. After the discovery of the main etiological factors, Helicobacter pylori infection and the overuse of nonsteroidal antiinflammatory drugs, the introduction of advanced endoscopic diagnostic methods and proton pump inhibitors into clinical practice dramatically improved the prognosis of patients with gastroduodenal ulcer disease and significantly reduced the recurrence rate. The most serious complications include bleeding and perforation of the ulcer, serious adverse events of which the morbidity and mortality have been reduced only slightly, and in recent decades have not changed significantly.

Keywords: peptic ulcer disease, Helicobacter pylori, endoscopy, proton pumps inhibitors