Via practica 3/2011

Vieme dobre liečiť astmu? (Prečo astmatici exacerbujú)

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Napriek nárastu poznatkov o patogenéze astmy a aktuálnym liečebným stratégiam, ostávajú exacerbácie obávanou komplikáciou prieduškovej astmy. Príspevok rozoberá úlohu viacerých spúšťačov a vyvolávačov exacerbácií: infekcie (vírusy – predovšetkým rinovírusy, baktérie – predovšetkým tzv. atypické, huby – predovšetkým Alternaria tenuis) a faktorov znečisteného prostredia. Zdôrazňuje sa rozhodujúca úloha kontroly nad ochorením ako základného faktora, ktorý prispieva k zníženiu rizika exacerbácie astmy.

Kľúčové slová: astma, kontrola astmy, exacerbácie, vyvolávače – spúšťače

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Do we treat asthma optimally? (Why do asthmatics exacerbate)

Despite the increase of knowledge about asthma pathogenesis and actual treatment strategies, exacerbations remain redoubtable complication of asthma. This manuscript summarizes main causes of exacerbations: infection (viruses – above all rhinoviruses, bacteria – in particular atypical pathogens, moulds – especially Alternaria tenuis) and environmental factors. Definitive role of asthma control as crucial factor lowering risk of exacerbation is emphasized.

Keywords: asthma, asthma control, exacerbation, triggers