Via practica 5/2006

Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín

MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

Dopplerovská ultrasonografia, meranie periférnych systolických tlakov a členkovo-brachiálny index patria medzi základné diagnostické techniky u chorých s ischemickou chorobou dolných končatín. Duplexná sonografia, farebná duplexná sonografia má špecifické indikácie. Prehľadný článok zahŕňa základné ultrazvukové vyšetrovacie metodiky, indikácie a klinický význam. Zároveň ponúka prehľad jednotlivých funkčných štádií ochorenia a základnú liečbu.

Kľúčové slová: ischemická choroba dolných končatín, dopplerovské techniky, farebná duplexná ultrasonografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOST ICS AND TREATMENT OF PERIPHERAL ARTERY OBSTRUCTIVE DISEASE

The Doppler ultrasound, measurements of peripheral systolic pressures and ankle/brachial index represent the main diagnostic techniques in evaluation of patients with peripheral artery obstructive disease. Duplex ultrasound and color duplex ultrasound has specific indications. This review article summarizes basic ultrasound methodology, its indications and clinical usefulness, including an overview of the clinical classification and basic treatment of peripheral artery obstructive disease.

Keywords: peripheral artery obstructive disease, doppler techniques, color duplex ultrasound.