Via practica 3/2006

Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok

MUDr. Jarmila Lančová

Prioritnou podmienkou účinnosti očkovania je dodržiavanie chladového reťazca (cold chain), t. j. kontinuálneho udržiavania teploty predpísanej výrobcom pri akejkoľvek manipulácii s očkovacou látkou od výrobcu cez distribútora až po jej použitie. Dodržiavanie chladového reťazca a jeho kontrola je zárukou účinnosti a bezpečnosti očkovacej látky.

Kľúčové slová: chladový reťazec, očkovacie látky, monitorovanie teploty, skladovanie očkovacích látok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť