Via practica 1/2012

Topické kortikosteroidy v klinickej praxi z pohľadu účinnosti a bezpečnosti

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Kortikosteroidy sa od 40. rokov 20. storočia stali kľúčovými farmakami modernej medicíny. Využíva sa najmä ich protizápalový, protiopuchový a imunosupresívny účinok. Z mechanizmu ich účinku však vyplýva významný potenciál nežiaducich efektov. Lokálna – topická – aplikácia kortikosteroidov prináša významné zníženie rizika nežiaducich účinkov liečby pri rovnakom a neraz aj výraznejšom klinickom efekte. V prehľadnom článku približujeme jednotlivé formy topických kortikosteroidov a ich indikácie – lokálne kožné, inhalačné, nosové a očné kortikosteroidy.

Kľúčové slová: kortikosteroidy, lokálne kožné kortikosteroidy, inhalačné kortikosteroidy, lokálne nosové kortikosteroidy, očné kortikosteroidy, indikácie, nežiaduce účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Topical corticosteroids in clinical practice in terms of efficacy and safety

Corticosteroids belong to key drugs of modern medicine since the year 1944. We use them first of all as anti-inflammatory, anti-oedematous and immunosuppressive drugs. Unfortunately, the side effects related to the mechanism of their action arise too. Local – topical – administration of corticosteroids brings the benefit of lower potential of side effects and more considerable clinical effect. In this overview we describe particular forms and indications of local corticosteroids – local dermal, inhaled, nasal and ocular corticosteroids.

Keywords: corticosteroids, topical dermal corticosteroids, inhaled corticosteroids, local nasal corticosteroids, ocular corticosteroids.