Via practica 1/2008

TAKAYASUOVA ARTERITÍDA

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Takayasuova arteritída je primárna systémová vaskulitída neznámej etiológie. Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u mladých žien medzi 10. a 25. rokom života. Rozoznávame dve klinické štádiá Takayasuovej arteritídy – 1. začiatočné zápalové štádium a 2. chronické okluzívne štádium. Pri potlačení príznakov zápalu sú obyčajne účinné kortikosteroidy a imunosupresíva.

Kľúčové slová: Takayasuova arteritída, klinický obraz, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TAKAYASU´S ARTERITIS

Takayasu´s arteritis is a primary systemic vasculitis with unknown origin. The disease occurs especially in young women – age between 10. – 25. years. There are two clinical stages of the disease – 1. early inflammatory stage and 2. chronic occlusive stage. In the treatment corticosteroids and/or immunosuppressive agents are used for suppresion of the inflammation.

Keywords: Takayasu´s arteritis, clinical picture, diagnostic, treatment.