Via practica 1/2008

SYNDRÓM SAPHO U 13-ROČNÉHO DIEVČAŤA

MUDr. Elena Košková, PhD., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD., doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.

Roku 1987 zaviedli do klinickej praxe Kahn a spol. termín SAPHO (syndróm akné–pustulózy–hyperostózy–osteitídy), ktorý vyjadruje svojrázne postihnutie kostí, kĺbov a kože, pričom základnou črtou je zápalová, obyčajne sterilná osteitída (1). Sonozaki a spol. roku 1981 opísali lokálne hyperostotické zmeny v oblasti klavikuly a kostosternálneho spojenia v súvislosti s palmoplantárnou pustulózou ako intersternokostoklavikulárnu osifikáciu (10). U dospelých je osteitída najčastejšie lokalizovaná v oblasti sternoklavikulárneho a sternokostálneho spojenia (3, 4, 7, 8, 9). Zriedkavejšie býva osteitída v oblasti panvového pletenca, chrbtice, či iných kostí (6). Súčasťou syndrómu SAPHO je postihnutie kože zahŕňajúce rôzne formy psoriázy a akné, ktoré sa môže, ale aj nemusí vyskytovať súčasne s osteitídou (9). Najčastejšou manifestáciou je palmoplantárna pustulóza, ktorú niektorí autori považujú za jednu z foriem psoriázy (8).

Kľúčové slová: akné, pustulóza, hyperostóza, osteitída, detský vek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť