Via practica 4/2022

Svalovinu neinfiltrujúce nádory močového mechúra

MUDr. Ivona Wilšinská, doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD., prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Svalovinu neinfiltrujúce nádory močového mechúra predstavujú asi 70 % všetkých novodiagnostikovaných nádorov močového mechúra a zahŕňajú nádory v štádiu Ta, T1 a carcinoma in situ. Ide o heterogénnu skupinu ochorení, ktoré sa líšia najmä variabilitou rekurencie. Manažment a liečba by nemala byť štandardizovaná, ale prispôsobená stupňu ich rizikovosti.

Kľúčové slová: nádor, močový mechúr, klasifikácia, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Non-muscle invasive bladder cancer

Non-muscle invasive bladder cancer comprises about 70 % of all newly diagnosed bladder cancer, and includes tumors with stage Ta, T1 and carcinoma in situ. It is a heterogeneous group of diseases differing mainly due to the variability of recurrence. Clinical management and treatment should not be standardised, but adapted to the risk groups.

Keywords: tumor, urinary bladder, classification, therapy