Via practica 3/2005

Superficiálne mykózy

Anna Volleková, Anastázia Baroňáková

Napriek narastajúcemu počtu systémových hubových infekcií superficiálne mykózy kože a slizníc patria celosvetovo medzi najrozšírenejšie. Autorky uvádzajú prehľad častých i zriedkavých povrchových mykóz, ich etiológiu, možnosti diagnostiky a liečby.

Kľúčové slová: dermatofytózy, superficiálne kvasinkové infekcie, onychomykózy, etiológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SUPERFICIAL MYCOSIS

Although the incidence of systemic fungal diseases is gradually increasing, superficial mycosis of the skin and mucosa are the most frequent and widespread around the world. The authors introduce a list of the frequent and rare superficial mycosis, their ethiology, diagnostic treatment and possibilities.

Keywords: dermatophytosis, superficial geast infections, onychomycosis, etiology.