Via practica 3/2006

Súkromné bezpečnostné služby

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Od 15. februára nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z.z o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. V článku je stručne prezentovaný jej dopad na činnosť praktických lekárov a postup pri vydávaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti.

Kľúčové slová: súkromné bezpečnostné služby, zdravotná spôsobilosť, posudzovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť