Via practica 5/2006

Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu

MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Parkinsonova choroba je progresívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje prevažne staršiu populáciu. Predpokladá sa, že na Slovensku je 12 – 15 tisíc pacientov postihnutých týmto ochorením. Článok podáva prehľad súčasných názorov na toto ochorenie so zameraním na praktické aspekty v jeho diagnostike.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, substancia nigra, diagnostika, dopaminergná terapia, hlboká mozgová stimulácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť