Via practica 5/2009

Súčasné problémy tuberkulózy v Európe a na Slovensku

MUDr. Darina Sedláková, MPH, doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., Mgr. Jana Švecová

Autori poukazujú na tuberkulózu ako na závažný celosvetový problém. Detailne analyzujú epidemiologickú situáciu na Slovensku na základe najnovších údajov za rok 2008, poukazujú na situáciu v okolitých krajinách.

Kľúčové slová: tuberkulóza, epidemiologická situácia na Slovensku, v Európe, incidencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current problems of tuberculosis in Europe and in Slovakia

The authors point out that tuberculosis is a serious worldwide problem. They analysed in details the epidemiologic situation in Slovakia based on the newest data from the year 2008 and also in several neighbouring countries.

Keywords: tuberculosis, epidemiologic situation in Slovakia, in Europe, incidence