Via practica 2/2015

Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií

MUDr. Peter Kajtár

Nakoľko komunitné pneumónie predstavujú bežné akútne ochorenia, patria medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti svetovej populácie (3. najčastejšia príčina úmrtia) a prichádzajú do kontaktu s týmto ochorením aj lekári z iných odborov ako pneumológia, cieľom tohto prehľadového článku je praktický pohľad na odhalenie a správny manažment ochorenia so stručnou charakteristikou najčastejších patogénov.

Kľúčové slová: komunitná pneumónia, vírusová pneumónia, antibiotická terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current guidelines for the diagnosis and treatment of community acquired pneumonia

Community aquired pneumonia belong to common acute diseases which are among the most common causes of death of the world population (3rd place of mortality). Many specialists not only about respiratory medicine are in contact with pneumonia. The aim of this article is provide review for practical detection and proper management of the disease, with a brief description of the most common pathogens.

Keywords: community aquired pneumonia, virus caused pneumonia, antibiotic therapy.