Via practica 2/2016

Sú obavy z vakcinácie u pacientov so sclerosis multiplex opodstatnené?

MUDr. Iveta Lisá, PhD.

Infekcie môžu u pacientov so sclerosis multiplex zhoršovať klinický stav. Vakcinácia môže mať preventívny účinok, ale súčasne sa môže stať spúšťačom nového ataku ochorenia. Doteraz neboli zjednotené názory na použitie vakcinácie pri tomto ochorení. Predkladaný prehľad podáva aktuálny pohľad na túto problematiku.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, vakcinácia, bezpečnosť, účinnosť, indikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is concern about vaccination in patients with multiple sclerosis reasonable?

Infections can in patients with multiplex sclerosis cause impairment of their clinical status. Vaccination can have preventive effect, but at the same time it can become a trigger of a new attack of the disease. Up till now there has not been unified opinion about vaccination in this disease. The article presents a current view on this issue.

Keywords: multiple sclerosis, vaccination, safety, efficacy, indications