Via practica 3/2021

Současná intervence arteriální hypertenze a dyslipidemie

MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Arteriální hypertenze a dyslipidemie jsou dva široce se vyskytující rizikové faktory kardiovaskulárních chorob, které lze dobře farmakologicky ovlivnit. Často se vyskytují společně, a to již u relativně mladých osob, u nichž je třeba cíleně pátrat po všech rizikových faktorech a časně zahájit jejich kompenzaci. Především v mladších věkových kategoriích se toto setkává s nedostatečnou compliance, kterou může zlepšit správná komunikace lékaře s pacientem, od vysvětlení kardiovaskulárního rizika pacientovi, přes popis pozitivního efektu navrhované dlouhodobé terapie, po výběr pokud možno fixní kombinace léčiv, která prokazatelně zlepšuje adherenci k farmakoterapii.

Kľúčové slová: kardiovaskulární rizikové faktory, arteriální hypertenze, dyslipidemie, primární prevence

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Simultaneous intervention for arterial hypertension and dyslipidaemia

Arterial hypertension and dyslipidaemia are two widespread risk factors of cardiovascular diseases that can be well managed pharmacologically. They often co-occur, even in relatively young individuals in whom it is necessary to carry out a targeted search for all risk factors and initiate their management early. Particularly in younger age groups, this is associated with inadequate compliance that can be improved by proper doctor-patient communication, ranging from explaining the cardiovascular risk to the patient to describing a positive effect of the proposed long-term treatment to choosing, if possible, a fixed combination of drugs which is known to improve adherence to pharmacotherapy.

Keywords: cardiovascular risk factors, arterial hypertension, dyslipidaemia, primary prevention