Via practica 1/2022

Současná doporučení v prevenci a léčbě sezonních respiračních onemocnění

MUDr. Hana Fojtů

Podzimní a zimní měsíce jsou obdobím, kdy narůstá počet respiračních onemocnění. V 80–90 % případů se jedná o virové infekce s velmi podobnými příznaky, nejčastěji probíhající banálně, ale mohou mít i těžší průběh s komplikacemi. Nazývají se souhrnným názvem ARI – akutní respirační infekce (acute respiratory infection) nebo také bývají označovány názvem ILI (z anglického influenza like illness), což znamená „onemocnění podobné chřipce“. Ale v současné pandemii virem SARS-CoV-2 je potřeba pečlivější diferenciálně diagnostické rozvahy, a současně většího důrazu na prevenci.

Kľúčové slová: akutní respirační onemocnění, chřipka, prevence, koronaviry, očkování

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current recommendations on prevention and treatment of seasonal respiratory diseases

Autumn and winter months are a period of increasing rates of respiratory diseases. In 80–90 % of cases, these are viral infections with very similar symptoms; while most have an uneventful course, some may occasionally have a more severe course with complications. They are collectively referred to as acute respiratory infections (ARIs), sometimes also referred to as influenza-like illnesses (ILIs). However, in the context of the current SARS-CoV-2 pandemic, more thorough differential diagnostic considerations as well as greater emphasis on prevention are required.

Keywords: acute respiratory infection, influenza, prevention, coronaviruses, vaccination