Via practica 5/2009

Sexualita na internetu

MUDr. Jana Spilková

K lepšímu pochopení sexuality na internetu je nezbytné brát v potaz historické a teoretické souvislosti internetu. To se může podařit díky pochopení tří rovin: účinnost, odcizení a rozpad osobnosti. Internet je vysoce účinný a poskytuje nové způsoby sexuální komunikace, umožňuje získávat informace. Tak jak se mění technologie, budou se také měnit sociální interakce, včetně sexuality.

Kľúčové slová: cybersex, nový prostor, rekreační uživatelé, kompulzivní porucha, cyberbullying – jiné typy zneužívání

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexuality on the Internet

Historical and theoretical connections to better understanding of sexuality on the Internet. Effectivity, disunion and disintegration of personality. New methods of sexual communication and information. It could be alienating and insulating. The Internet has own position in evolutional continuum of technological development, sexuality is evolving with all of human interaction as well.

Keywords: cybersex, new space, recretional user, compulsive disorder, cyberbulling