Via practica 11/2005

Sekundárna osteoporóza

MUDr. Soňa Tomková, PhD., MUDr. Danica Telepková

Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu, spojené so znížením množstva aj kvality kostného tkaniva, čo vedie k zníženej mechanickej odolnosti a zvýšenému riziku zlomenín (definícia WHO). Sekundárna osteoporóza je spôsobená známym alebo dosiaľ možno aj neznámym (asymptomatickým) ochorením, alebo dlhodobou liečbou, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje kostný metabolizmus. Klinický osteologický obraz tohto stavu je väčšinou necharakteristický (s výnimkou hyperparatyreózy a čiastočne renálnej osteopatie). U viacerých pacientov je príčina sekundárnej osteoporózy multifaktoriálna. Sekundárna osteoporóza je výsledkom troch súčasne pôsobiacich faktorov: genetické faktory, zmeny v kostnom metabolizme, patologické stavy. Najčastejšie patologické stavy, ktoré vedú k sekundárnej osteoporóze sú: niektoré chronické ochorenia, chronické užívanie niektorých liekov, stavy vedúce k nutričnému deficitu a iné príčiny.

Kľúčové slová: sekundárna osteoporóza, sekundárna osteoporóza – príčiny, sekundárna osteoporóza – prevencia a terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECONDARY OSTEOPOROSIS

Osteoporosis is a systemic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility and susceptibility to fracture. Secondary osteoporosis is caused by other conditions, such as hormonal imbalances, certain diseases, or medications, which affect bone metabolism negatively. Clinical presentation secondary osteoporosis is atypical (without hyperparathyreosis and partially renal osteopathy). The causes of secondary osteoporosis are usually multifactorial. Secondary osteoporosis is result of the three influences: genetic reasons, changes in bone metabolism and pathologic conditions. The most common pathologic conditions who lead to osteoporosis: some chronic illnesses, chronic abuse of medications (such as corticosteroids), the nutritious diseases and others.

Keywords: secondary osteoporosis, secondary osteoporosis – causes, secondary osteoporosis – prevention and therapy.