Via practica 5/2014

Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pacienti s karcinómom pľúc čakajú viac alebo menej na každom kroku ich cesty vedúcej od symptómov ochorenia k jeho liečbe. Do akej miery je čakanie pre pacienta nebezpečné, je diskutabilné. Rýchla diagnostika ochorenia je však v každom prípade preferovaná. Všeobecný lekár môže k rýchlej diagnostike prispieť hlavne včasným poznaním suspektných prípadov karcinómu pľúc. Pomocou je dobré poznanie epidemiologických údajov o karcinóme pľúc v regióne, rizikových faktorov karcinómu pľúc, príznakov a symptómov karcinómu pľúc a včasná konzultácia s pneumológom.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, rýchla diagnostika, obvodný lekár.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rapid diagnostics of lung cancer – what is the role of a general practitioner?

Patients with lung cancer are waiting more or less at every step of their journey leading from symptoms to treatment. How much can the waiting be dangerous for the patient is disputable. The rapid diagnostics is in any case preferable. General practitioner can help in the rapid diagnostics mainly by prompt recognition of suspected lung cancer cases. Good knowledge of epidemiologic data about lung cancer in the region, lung cancer risk factors, signs and symptoms of lung cancer, and timely consultation of pulmonologist can be helpful.

Keywords: lung cancer, rapid diagnostics, general practitioner.