Via practica 1/2004

Rosuvastatín: nový inhibítor 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzým a reduktázy

doc. MUDr. Martin Gajdoš,CSc., MUDr. Ľubica Cibulová, RNDr. Zora Krivošíková, PhD.,

Rosuvastatín je nový vysoko hepatoselektívny statín, ktorý účinnne znižuje hladiny LDL cholesterolu, triacylglycerolov a významne zvyšuje aj hladiny HDL cholesterolu. Pri porovnateľnej bezpečnosti vedie jeho podávanie k dosiahnutiu cieľových hladín lipidov u väčšieho počtu liečených pacientov ako pri doteraz používaných statínoch. Výborná účinnosť a bezpečnosť rosuvastatínu, potvrdená v predklinických a klinických sledovaniach, je významným predpokladom pre jeho široké uplatnenie v klinickej praxi s cieľom ďalej významne znižovať kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť