Via practica 7-8/2007

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE RODIČOV POČAS TEHOTENSTVA A PO NARODENÍ DIEŤAŤA

MUDr. Michal Kliment, CSc.

Autor v literárnom prehľade uvádza rôzne rizikové faktory, ktoré nepriaznivo zasahujú do priebehu gravidity. Sústreďuje sa na riziká užívania návykových látok, ktoré najviac ohrozujú nielen zdravie, ale aj život, tak tehotnej ženy, ako aj jej vyvíjajúceho sa plodu/plodov.

Kľúčové slová: tehotenstvo a rizikové faktory, alkohol a tehotenstvo, drogy a tehotenstvo, fajčenie a tehotenstvo, poškodenie plodu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RISKY BEHAVIOUR OF FUTURE PARENTS DURING PREGNANCY AND AFTER BIRTH

Author in literature overview cites different risk factors, which could harmfully affect pregnancy. He concentrates on risks of drug abuse, which could threaten health or life of mother or her fetus/fetuses.

Keywords: pregnancy and risks factors, alcohol and pregnancy, drugs and pregnancy, smoking and pregnancy, damage of fetus.