Via practica 7-8/2006

Riziká a ochorenia na dovolenkách

MUDr. Ľudmila Šišková

Odhaduje sa, že každoročne viac ako 50 miliónov ľudí vycestuje do tropických a subtropických oblastí. Cestovanie do týchto oblastí je spojené so zvýšenými zdravotnými rizikami a časté rizikové správanie neimúnnych jedincov býva mnohokrát príčinou výskytu závažných infekcií. zdravotná príprava cestovateľov spočíva v znalosti zdravotných rizík danej krajiny, vedomosti ako sa im vyhnúť, v zabezpečení očkovania a adekvátnej chemoprofylaxii proti malárii.

Kľúčové slová: ochorenia cestovateľov, očkovanie, chemoprofylaxia malárie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť