Via practica 12/2007

REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Poranenia lebky a mozgu oranenia lebky a mozgu

MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Poranenia lebky a mozgu – kraniocerebrálne poranenia (KCP) sú častým úrazom pri doprave osôb, športe a v pracovnom prostredí. Ich závažnosť kolíše od takmer nepostrehnuteľne krátkeho bezvedomia pri ľahkom otrase mozgu až po úrazy s trvalými následkami, prípadne s okamžitou smrťou. Lekár sa môže stretnúť s KCP vo svojom voľnom čase ako náhodný okoloidúci, alebo pri zabezpečovaní športových a kultúrnych podujatí. Zdravotnícka pomoc sa často nelíši od laickej prvej pomoci, napriek tomu môže zmierniť následky, zabrániť komplikáciám a v niektorých situáciách aj odvrátiteľnej smrti. Nemať vybavenie neznamená, že pomoc nie je možná.

Kľúčové slová: kraniocerebrálne poranenie, otras mozgu, pomliaždenie mozgu, úrazy mozgu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť