Via practica 5/2006

Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode

prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.

Autor podáva prehľadné informácie o možnostiach rehabilitácie u pacientov, ktorí prekonali NC MP, o potrebných postupoch na záchranu života a opatreniach, ktoré zlepšia vyhliadky pacientov na dokonalejšiu úpravu porušenej funkcie. Je poukázané na potrebu realizácie rehabilitačného minima a sú orientačne popísané najčastejšie využívané metodiky v rámci liečebnej rehabilitácie. Na záver sú spomenuté možnosti pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Je poukázané aj na možnosť využitia pomôcok.

Kľúčové slová: porážka, náhla cievna mozgová príhoda (NC MP), rehabilitácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE REHABILITATION AFTER STROKE

Author interprets summary informations about rehabilitation in patients with stroke. He describes the life-rescue courses and measurments for improvement of disturbed status. He shows need for made of rehabilitation minimum and he offers the most frequent used methods of curative rehabilitation. At last he indicated the possibilities in rehabilitation – occupational, psychological, social and educational, and used of sanitary aids.

Keywords: stroke, rehabilitation.